lignabcn-logo-mini

Son cases sostenibles

“Aprofitaràs les condicions naturals per reduir les necessitats energètiques”

L’habitatge del present. Les nostres tècniques de construcció permeten minimitzar l’impacte sobre el medi ambient.

A LIGNABCN® prioritzem la utilització dels recursos naturals i ens responsabilitzem amb el medi ambient.

Apostem per l’arquitectura del futur, que en realitat hauria de ser l’actual. Construïm habitatges que es composen de materials naturals i apliquem energies renovables en la construcció per aconseguir un estat complet de benestar i gaudir d’energia neta a la llar.

Els panells de fusta contralaminada amb els quals es construeixen els habitatges són ecològics i provenen d’explotacions sostenibles. El seu procés de producció utilitza eficaçment la matèria primera, suprimint les deixalles sòlides.

La demanda energètica en un habitatge LIGNABCN® és com a mínim un 80% menor que la d'un habitatge convencional.

Avantatges de viure en una casa sostenible

Minimitza l'impacte ambiental

La fusta és un producte noble del que el seu procés constructiu no emet CO2 a l’atmosfera. En el següent exemple ho veurem molt clar. Una estructura de 450 Kg de formigó emet 2 tones de CO2, mentre que una estructura de 450 Kg de fusta absorbeix 2 Tn de CO2. La fusta beneficia el medi ambient i amb ella minven els efectes del canvi climàtic.

Implica l'ús sostenible de l'energia

Existeixen sistemes constructius més eficients amb estalvis d’energia molt importants i respectuoses amb el medi ambient. El mètode constructiu de les cases sostenibles aprofita els recursos de l’entorn per reduir la demanda energètica.

Menor consum energètic

La major part del consum energètic dels habitatges convencionals corresponen a l’energia necessària per escalfar o refredar. El perfecte aïllament i l’ús sostenible de l’energia d’una casa LIGNABCN® assegura una demanda energètica d’un 80% inferior que la d’una llar convencional.

Integració amb l'entorn natural

Els materials de proximitat utilitzats en la construcció de cases sostenibles, les tecnologies orientades a afavorir l’estalvi energètic i la seva arquitectura bioclimàtica són només algunes de les característiques que les integren amb el terreny i l’entorn natural.

Ús de materials naturals, lliures de tòxics i reciclats

La naturalesa biodegradable dels materials utilitzats en les cases sostenibles dóna com a resultat una reducció considerable en l’emissió de CO2 a l’atmosfera. La fusta és el material de construcció més tradicional i curós amb el medi ambient.

Ambient interior sa i saludable

La construcció en fusta és permeable a les radiacions naturals. No distorsiona els camps electromagnètics de la Terra i contribueix a una millor qualitat de vida. Utilitzem exclusivament materials que asseguren una atmosfera interior beneficiosa per al cos humà.

Descobreix tot el necessari per començar a viure en una casa sostenible