Beneficis de la fusta

1 persona lo ha recomendado

Compartir

Beneficis de la fusta

Les cases sostenibles realitzades amb estructures de panells contralaminats, són l’aposta segura del segle XXI. La millor opció perquè el disseny arquitectònic pugui optimitzar els recursos naturals minimitzant l’impacte ambiental del planeta. La fusta és el perfecte aïllant natural, el material més sostenible per construir i la principal font energètica que ens permet reduir el consum d’energia, sense disminuir el nostre confort i qualitat de vida, protegint així el medi ambient.

La ‘Cátedra Madera de la Universidad de Navarra’ realitza un estudi sobre la fusta i els seus nombrosos avantatges i possibilitats en la construcció.

 • Versatilitat

  Hi ha moltes opcions d’ús per a la fusta. Les seves propietats i característiques particulars, a més de les tecnologies per a la seva aplicació, permeten utilitzar-la en infinitat de formes.
 • Lleugeresa i resistència

  Són més resistents que la construcció convencional. Davant terratrèmols, huracans tenen més resistència. Són més flexibles i tenen major capacitat de suportar tant fortes càrregues verticals com laterals provinents del vent o moviments sísmics.
 • Bon comportament al foc

  L’estructura de fusta exposada al foc manté la seva estabilitat portant durant un període de temps més llarg que les estructures convencionals que tendeixen a col·lapsar a temperatures relativament baixes. La combustió de la fusta no emet gasos tòxics i es crema abans l’acer i el formigó. La fusta és el material més noble en situació d’incendi, és per això que es converteix en el millor aïllant tèrmic i la velocitat de carbonització és previsible sabent exactament els minuts davant l’exposició al foc. Posseeix baixa conductivitat tèrmica.
 • Durable

  La fusta és durable i resisteix climes extrems. Prèviament tractada i amb adequat manteniment és pràcticament immune a insectes i humitat.

 • Aïllant tèrmic

  La fusta és un dels materials més aïllants que existeixen, amb el mateix gruix l’aïllament tèrmic de la fusta és quatre vegades superior a la del totxo.
 • Propietats acústiques

  Els espais interiors amb fusta tenen menor temps de reverberació i major absorció del so que en altres sense fusta. Hi ha menys sorolls i ecos, per la qual cosa s’aconsella en espais com aules, auditoris o sales de reunió, entre d’altres.

 • Biomassa

  Energia per a calefacció i aigua calenta. La fusta es pot utilitzar amb finalitats tèrmiques. En forma de biomassa és utilitzada com a combustible per a calefacció i aigua calenta sanitària.

  És una energia ecològica, la seva combustió no incrementa el CO2 ambiental, per la qual cosa no contribueix a l’efecte hivernacle.

 • Pràctica i ràpida en obra

  És pràctica, d’execució neta i senzilla i el seu temps de muntatge és molt reduït en comparació amb altres materials.

 • Estètica i confortable

  És càlida i estètica, per ser un element orgànic posseeix aparença única i és agradable al tacte.

 • Sostenible

  La fusta és un recurs RENOVABLE, el seu aprofitament ha de ser SOSTENIBLE i sempre a través d’una correcta gestió forestal integral.

  Hi segells de certificació que asseguren que la fusta procedeix de fonts sostenibles. És RECICLABLE, REUTILITZABLE i BIODEGRADABLE.

  És un material de CO2 (carboni) neutre, és a dir, en el seu cicle de vida (producció, transport, ús i reciclatge) emmagatzema el carboni que ha pres de l’atmosfera, fins que finalment el torna a ella per mitjà de la degradació o combustió. Aquest procés no genera carboni addicional, per tant la fusta no augmenta el CO2 ambiental.

  El seu ús redueix la utilització d’altres materials que contaminen el medi ambient.

1 persona lo ha recomendado

Som especialistes en cases sostenibles


Deixa el teu comentari