lignabcn-logo-mini

Responem als teus dubtes

Els habitatges construïts amb panells contralaminats de fusta per part de LIGNABCN® obtenen una resistència molt superior a la construcció tradicional, dotades amb una flexibilitat extraordinària i una capacitat excepcional per suportar càrregues verticals o laterals. Davant moviments sísmics, forts vents i incendis, la seva fermesa les converteix en la millor alternativa de construcció.

La fusta que utilitzem per a les nostres vivendes procedeix de boscos sostenibles i reforestats. Disposem dels segells de qualitat PEFC™ i FSC®. El certificat PEFC™ verifica que la fusta serrada prové d’una gestió sostenible dels boscos. La fusta utilitzada són d’arbres tallats però prèviament s’han plantat altres arbres. Vam aconseguir una matèria primera inesgotable perquè diàriament creix més fusta de la que s’extreu en aquests boscos.

El bosc necessita d’una gestió sempre sostenible i que es controli la seva tala per deixar-los nets i assegurar el seu futur. La construcció en fusta, no suposa cap perill per a la desforestació si no tot el contrari, ajuda a mantenir un creixement equilibrat dels boscos.

Si una obra d’un habitatge de 200 m2precisa de 10.000 kg de fusta, una obra convencional amb acer o formigó pesaria 5 vegades més amb el cost energètic molt elevat que això comporta.

El comportament d’una estructura de fusta davant del foc és millor que la d’una estructura de ferro o formigó. Les estructures de fusta exposades a un incendi mantenen la seva estabilitat durant un període de temps més llarg que les estructures d’acer que es saturen a temperatures relativament baixes a més d’emetre enormes quantitats de gasos tòxics cosa que no passa amb la combustió de la fusta.

Es crema abans l’acer i el formigó. La fusta és el material més noble que hi ha en situació d’incendi per ser un mal conductor de la calor, baixa conductivitat tèrmica. És per això que si cuinem amb una paella que té el mànec de fusta no ens cremem a diferència si ho té d’un altre material o quan veiem la famosa imatge dels bombers pujats en una coberta de fusta apagant un foc cosa que mai es faria en una coberta metàl·lica. És aïllant tèrmic i la velocitat de carbonització és previsible i no es deforma pel que podem saber amb exactitud la secció de biga de fusta estructural que tindrem en 30,60 i 90 minuts d’exposició al foc.

Millorem tres vegades l’aïllament respecte a una construcció convencional amb un mateix gruix de murs. L’estructura porosa de la fusta beneficia obtenir aquesta absorció acústica. En aquest sentit, la fusta ens dóna un major confort tant tèrmic com acústic perquè crea un ambient més relaxant i agradable.

La construcció de l’estructura de l’habitatge la realitzem en fàbrica. Es tracta d’una construcció industrialitzada i en sec. Cada projecte que realitzem és diferent, no és una construcció prefabricada. Un cop acabats els panells contralaminats de fusta es transporten directament al terreny i s’encaixen les peces entre si sense marge d’error, a causa dels controls de qualitat que passen en el procés industrial.

La nostra construcció és d’altíssima qualitat i reduïm els temps de treball de manera significativa.

Les parets de fusta són molt més resistents que les de construcció convencional i el comportament que tenen davant els terratrèmols o vents huracanats és excel·lent. Vam aconseguir una major resistència i major flexibilitat per suportar fortes càrregues verticals o laterals com a conseqüència dels vents o moviments sísmics.

La fusta la tractem perquè sigui immune als paràsits, fongs, corc, tèrmits… Per descartar la presència d’aquests paràsits, tractem la fusta perquè no tingui un grau d’humitat superior al 14%. Evidentment s’inspecciona cada làmina i passa el control de qualitat corresponent.

La fusta regula de manera natural la humitat (funció compensadora o bé absorbint humitat de l’aire o bé disipant-la) i la conservació de la calor de manera que obtindrem un benestar superior en l’habitatge i l’estalvi energètic conseqüent.